Logo gemeentenieuwsonline.nl
  • Alles

Gezocht: vrijwilligers voor landschapsbeheer

zaterdag 1 februari 9:00 uur

Foto: Nel van den Bergh

GROESBEEK - Iedere maand organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een werkochtend voor vrijwilligers. Op een wisselende plek in het Groesbeekse landschap is de groep dan actief bezig met beheer en onderhoud.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het snoeien van struweel, het knotten van wilgen en het schoonmaken van poelen. Op zaterdag 1 februari wordt er gewerkt in ’t Slumke, gelegen ten oosten van De Horst. Het is een voormalig landbouwperceel dat in 2007 is ingericht voor natuurontwikkeling. Het schraalgrasland, een ondiepe waterplas en struweelbosjes maken het tot een bijzondere plek met een rijke flora en fauna. De ingang van ’t Slumke ligt tegenover Ketelstraat 30. Er wordt gewerkt van 9.00 tot 12.00 uur. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom en hoeven zich niet van te voren aan te melden. Gereedschap en handschoenen zijn aanwezig. Meer info staat op www.facebook.com/lbggroesbeek.


deel deze activiteit