Logo gemeentenieuwsonline.nl
  • Alles
  • (7)
    Evenement

Protestant en katholiek over de doop

woensdag 20 maart 20:00 uur

Foto: J.W

MALDEN - De baby is gedoopt! Het kind kreeg een mooie doopjurk aan. De familie poseert trots voor de foto. Voor velen zijn doopfoto’s prachtige herinneringen, herinneringen aan een r.-k. kerk waar een priester water over de dopeling liet stromen, wat zout en wat olie gebruikte en aloude woorden uitsprak. Of aan een zondagse protestantse eredienst waarin de dominee doopte.

In andere geloofsgemeenschappen wijst men de kinderdoop beslist af. Daar worden volwassenen gedoopt, al of niet door onderdompeling. Vaak gebeurt dit in de paasnacht.

De Commissie Winterwerk van de r.-k. parochie De Heilige Drie-eenheid en de protestantse gemeente Heumen kreeg de vraag om een bijeenkomst te organiseren over de doop. Hoe gaat dat tegenwoordig? Wat is de geschiedenis van het dopen? Is erover geschreven in de Bijbel? Wat geloofde men? Waarom moesten kinderen zo snel mogelijk gedoopt worden?

Nico Schreurs (r.-k.) vertelt daarover en Derk Jan Deunk (prot.) gaat ook in op de motieven van ouders die nu de doop voor hun kind wensen. Koos en Trix Willemse hebben een grote verzameling afbeeldingen van middeleeuwse kunst. Ze tonen een keuze hieruit die het geloof met betrekking tot de doop illustreert. De vier inleiders vullen elkaar op deze manier aan en presenteren oud en nieuw; ze hopen op een discussie met de aanwezigen.

Deze Winterwerkavond wordt gehouden op woensdag 20 maart in de Woonvorm De Horst, De Horst 1, Malden. Aanvang 20.00 uur. Een vrije bijdrage is welkom. Zie ook www. parochie-heiligedrie-eenheid. nl en www. pknheumen.nl.


deel deze activiteit