Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerk Mook

Parochie H. Antonius Abt

www.vommmm.nl; parochiemolenhoek@vommmm.nl

Voor praktische zaken: parochietelefoon 06 23 76 68 73.

Voor dringende zaken: Kapelaan Marc Kessels, tel. 06 55 41 67 09.

Zaterdag 18 januari: 19.00 uur H. Mis met Gilde.

Vrijdag 24 januari: 9.00 uur H. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Zondag 26 januari: 9.30 uur H. Mis.

Meer berichten