Logo gemeentenieuwsonline.nl

Protestantse Gemeente Heumen

19 jan. 10.00 uur - Voorganger ds. D.J. Deunk, Malden. Dienst van Schrift en Tafel. De collectes zijn bestemd voor Stichting Hulpfonds Heumen en de Diaconie.

20. jan. 19.00 uur. Oecumenische veiring met de RK parochies Mook-Molenhoek in de RK kerk te Mook.

26 jan. 10.00 uur- Voorganger ds. D. Kruyt, Arnhem. De collectes zijn bestemd voor Kerk in Actie Syrie.

Meer berichten