Logo gemeentenieuwsonline.nl
Nieuwe groep buddy's.
Nieuwe groep buddy's. (Foto: intern)

Nieuwe SchuldHulpBuddy's

REGIO - Op zaterdag 11 januari hebben 17 nieuwe vrijwilligers, vooral uit de gemeentes Heumen en Mook en Middelaar, hun certificaat als SchuldHulpBuddy behaald. Ze hebben middels groepsbijeenkomsten en middels een digitale Nibud-training geleerd hoe anderen te ondersteunen in het omgaan met financiën en met (dreigende) schulden.

In de gemeente Berg en Dal bieden al enkele jaren ongeveer 20 buddy’s vrijwillig ondersteuning aan hulpvragers. Per gemeente vormen de buddy’s een groep met ieder een eigen coördinator. Als een hulpvrager zich meldt, legt de coördinator het eerste contact en regelt welke buddy(‘s) de begeleiding kunnen gaan doen.

Zoveel nieuwe buddy’s betekent dat SchuldHulpBuddy op zoek is naar mensen die dringend behoefte hebben aan begeleiding op financieel gebied.

"Bent u het overzicht over uw financiën kwijt? Durft u uw post niet meer te openen? Lukt het niet om formulieren in te vullen? Heeft u te maken met meerdere schulden? En wilt u gratis ondersteuning hierbij? Kijk dan eens op de website van SchuldHulpBuddy www.sshb.nl of neem contact op via info@sshb,nl of bel met één van de coördinatoren. Voor gemeente Heumen is dat Anita van Cuijk via 06 83178053. Voor gemeente Mook en Middelaar is dat Ina Egberink via 06 30006035. Voor gemeente Berg en Dal is dat Nico van Steen via 06 12267186. Voor algemene informatie kunt u terecht bij stichtingscoördinator Marinus Wijnsma via 06 13081734. Wacht niet te lang, want hoe eerder u uw problemen aanpakt, hoe makkelijker de oplossing zal zijn."

Meer berichten