Logo gemeentenieuwsonline.nl

Postkantoor aan de Dorpsstraat, waarbij de bouw ophef veroorzaakte

De aanbesteding van het gebouw vond plaats op 31 december 1907. Er waren zestien inschrijvers, waarvan zeven uit Nijmegen. Hoogste inschrijver (31.980,- gulden) was het aannemersbedrijf Van de Pluym en Gielen uit Rotterdam. De laagste (26.979, - gulden) was de aannemer J. Klarenbeek te Hilversum, die het werk gegund werd.

Door Gerrie Driessen, Heemkundekring Groesbeek

De bouwwerkzaamheden zouden begin februari 1908 van start zijn gegaan, niet voor lang want de bouw werd al vlug door de gemeente stilgelegd. De kwestie kwam landelijk in het nieuws, zoals op 26 febr. 1908 in het 'Nieuwsblad van het Noorden'. Onder de kop 'Het grote Rijk der Nederlanden en de kleine gemeente Groesbeek' wordt bericht: 'Het Rijk der Nederlanden is zo groot en de Gelderse gemeente Groesbeek is zo klein. En die twee zijn nu in oorlog. Het rijk wil Groesbeek mooi maken met een nieuw postkantoor en heeft daarvoor een stuk grond aangekocht en den bouw aanbesteed. De aannemer was reeds begonnen, doch kreeg opeens bevel de werkzaamheden te staken. Want het grote Rijk de Nederlanden had geen rekening gehouden met de bouwverordening der kleine gemeente Groesbeek. En wordt deze gehandhaafd, dan kan op het gekochte terrein, dat volgens de verordening te klein is, het aanbestede nieuwe postkantoor niet verrijzen. Recht is recht, maar wie zal er nu toegeven: het grote Rijk der Nederlanden of de kleine gemeente Groesbeek? Enig archiefonderzoek bracht aan het licht dat het gemeentebestuur drie dagen ná deze publicatie de bouwvergunning verleend heeft, vastgelegd in de notulen van de vergadering van B&W van 29 febr. 1908. kwestie is opgelost door toevoeging van een clausule: 'Met ontheffing van het bepaalde in art. 5 dezer genoemde bouwverordening als rooilijn van het te stichten gebouw en de te maken schutting vast te stellen de grens van het terrein langs de Dorpsstraat en Kerkstraat'. Het Rijkspostkantoor werd in 1909 geopend, in 1943 verbouwd tot gemeentehuis en in 1995 tot twee winkels en notariskantoor.

Meer berichten