Logo gemeentenieuwsonline.nl

Protestantse gemeente Heumen

26 jan. 10.00 uur. Voorganger ds. D. Kruyt, Arnhem. De collectes zijn bestemd voor Stichting Hulpfonds Heumen en de Diaconie.

2 feb. 10.00 uur. Ds. D.J. Deunk, Malden. De collectes zijn bestemd voor Kerk in Actie (Syrie) en de Diaconie. Na de dienst is er koffiedrinken in de Terp.

Meer berichten