Logo gemeentenieuwsonline.nl

Actieve club zoekt vrijwilligers

BERG EN DAL - De Wmo-adviesgroep Berg en Dal is een actieve groep vrijwilligers, die zich inzet voor alle mensen die een beroep doen op de Wmo.

"Wij zijn actief op vele terreinen, ondersteunen mensen persoonlijk bij hun Wmo-aanvraag. Ook hebben we overleg met onder andere woningbouwvereniging, hulpmiddelen leveranciers, gemeente i.v.m. verkeer, veiligheid en toegankelijkheid van openbare gebouwen. Daarnaast geven we gevraagd en ongevraagd advies aan onze gemeente bijvoorbeeld: over passende en betaalbare vervoersmogelijkheden, pgb, informatie op de website enzovoort. We hebben overleg met andere organisaties in de regio.

Maak je gebruik van Wmo voorzieningen dan kun je ook een bijdrage leveren als ervaringsdeskundige in onze groep. Wil je als vrijwilliger hier een bijdrage aanleveren, meld je dan aan: telefoonnummer 06 54724255. Kijk ook op onze website.?

Meer berichten