Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerk Heumen Nederasselt en Overasselt

Heumen St Georgius

Zondag 09 febr 09.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Parochieel Zangkoor 'Yves Mambueni

Gebedsintenties: Tien en Annie Gerrits-Gerrits; Petronella Schellekens-Groenen

Nederasselt H. Antonius Abt

Zondag 09 febr 09.30 uur Eucharistieviering m.m.v Gemengd Koor;Ton van Balveren.

Gebedsintentie: Diny Roelofs-van Haren

Overasselt H. Antonius Abt

Donderdag 06 febr 19.00 uur Donderdagavondgebed in het Parochiecentrum

Zondag 09 febr 11.00 uur Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni.

Gebedsintenties: Elisabeth van Xanten-Arts; Hennie van Lin; Truus Janssen-Duighuisen; Frans Kesseler; Ger Vertogen; Koosje van Melis; Jan Martens; Harrie van de Groes.

Dinsdag 11 febr 10.15 uur Mijlpaalviering

Meer berichten