Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerk Molenhoek

Parochie O.L.V. van zeven Smarten.

www.vommmm.nl; parochiemolenhoek@vommmm.nl

Voor praktische zaken: parochietelefoon 06 23 76 68 73.

Voor dringende zaken: Kapelaan Marc Kessels, tel. 06 55 41 67 09.

Zondag 9 februari: 11.00 uur H. Mis met gemengd koor.

Dinsdag 11 februari: 19.00 uur H. Mis voorafgegaan om 18.30 uur door rozenkransgebed.

Zondag 16 februari: géén H. Mis (wel in Mook)

Meer berichten