Logo gemeentenieuwsonline.nl
(foto: Bert Roodbeen)
(foto: Bert Roodbeen)

Beekse monstrans en relikwieën overgebracht naar Millingen

MILLINGEN - Na de laatste eucharistieviering op 25 januari in de Grote Bartholomaeuskerk in Beek zijn op zondag 2 februari de monstrans en relikwieën naar Millingen gebracht.

Voor het begin van de welkomst eucharistieviering zijn leden van de Beekse schutterij BUB, enkele inwoners van Beek, onder wie ook burgemeester Slinkman, onder geleide van de Cantorij Millingen, celebranten en misdienaars in een processie rondgang door de Sint-Antonius van Paduakerk de monstrans met relikwieën, herinneringstekens én het Allerheiligste officieel overgedragen van Paduakerk overgedragen. Zowel de monstrans als de relikwieën van de Beekse kerk blijven nu binnen de parochie Maria ten Hemelopneming in Millingen, binnen de de Parochie Maria ten Hemelopneming.

De viering werd voorgegaan door Pastoor Rudo Franken, pater Henk Kuis, emeritus pastoor Frans Bomers en Diaken Henk Nieuwenhuis. Medewerking werd verleend door beide koren van Beek: het mannenkoor en het gemengd koor. Na afloop van de welkomstmis kon men elkaar ontmoeten onder het genot van een kop koffie.

De processie zou eigenlijk van af het Kastanjeplein plaatsvinden, maar vanwege het slechte weer werd dit aangepast.

Meer berichten