Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie Maria ten Hemelopneming

MILLINGEN - Coronavirus beperkt per direct kerkelijke vieringen en activiteiten. Inmiddels worden we wereldwijd geplaagd door het coronavirus. Het schijnt zich veel sneller te verspreiden dan goed nieuws, zoals het evangelie.

De angst voor de verspreiding ervan en de besmetting ermee legt bovendien in menig land het maatschappelijke leven plat. Zelfs Rome is een ‘dode stad’ geworden. Ook Nederland ontkomt nu niet aan drastische maatregelen. In aansluiting bij het recente advies van overheid en RIVM hebben de bisschoppen op 13 maart besloten per direct alle weekendvieringen en andere samenkomsten, zoals koorrepetities en voorbereiding op Communie en Vormsel in elk geval tot 31 maart af te gelasten dan wel te ontraden.

In kleine kring kan een door-de-weekse eucharistie, een doop of uitvaart plaatsvinden, met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen. Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.


Gevolgen voor onze parochie
Tot en met 31 maart worden alle weekendvieringen en activiteiten afgelast. Er zal dan alleen in de kerk (niet de dagkapel!) in Millingen van dinsdag tot en met vrijdag dagelijks een eucharistieviering zijn om 9.00 uur, met verzoek tot inachtneming van fysieke afstand. Tevens zal deze kerk elke dag open zijn van 16.00 – 17.00 uur en op zondag bovendien van 11.00 – 12.00 uur (zie ook website parochie: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl).

Meer berichten