Logo gemeentenieuwsonline.nl

Jaarvergadering hengelsportvereniging De Zeelt

MILLINGEN - Op zaterdag 14 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats in café-bar ‘t Fuske in Millingen.

Zoals te doen gebruikelijk was er tijd en aandacht voor het huldigen van de jubilarissen; T. Brouwer (50 jaar lid), H. Tielkens (50 jaar lid), P. Tielkens (40 jaar lid) en J. Hock (25 jaar lid). Zij werden allen onderscheiden met een oorkonde van De Zeelt en een mooie bos bloemen. Tevens werden de 50-jarige jubilarissen benoemd tot erelid.

Naast deze feestelijkheid was er vooral aandacht voor het project Molenkolk. De voortgang van het project werd visueel ondersteund met een fotoreportage, die in de pauze werd vertoond. Hier en uit de uitgebreide toelichting blijkt dat er al veel werk is verzet en er grote vorderingen zijn gemaakt met de herinrichting van het terrein en de kolk. Dat neemt niet weg dat er nog het nodige aan geplande werkzaamheden verricht moet worden. Helaas zijn er ook enkele tegenvallers waardoor het project enige vertraging heeft opgelopen en de realisatie is uitgesteld van maart naar november. Ondanks het bovenvermelde heeft het bestuur volledig vertrouwen in haar uiteindelijke doelstelling: “Een mooie en vooral goed toegankelijke vislocatie binnen het dorp voor jong en oud, waar alle visdisciplines mogelijk zijn.” In dit kader heeft er in december vorig jaar een visuitzetting plaatsgevonden van zowel roof- als witvis. Voorlopig geldt er een catch and release gebod voor deze kolk zodat de uitgezette vissoorten de gelegenheid hebben om zich te 'zetten'.

Naast de Molenkolk werd ook de actualiteit van de ander viswateren: Kaliwaal, Nevengeul (gat van Prick) en Vossengat en de samenwerking met Staatsbosbeheer besproken. Het wedstrijdprogramma 2020 werd bekendgemaakt en de nieuwe puntentelling zoals deze in de landelijke wedstrijdsportvisserij wordt gebruikt, werd aan de leden uitgelegd.

Aanmelden voor de wedstrijden kan sinds de digitalisering tot een week voor aanvang van de wedstrijd via www.hsvdezeelt.mijnhengelsportvereniging.nl. Ook niet-leden kunnen op onze site alle nieuwtjes en ontwikkelingen van de vereniging volgen.

Omdat HSV De Zeelt een milieu- en visvriendelijke sportvereniging wil zijn, was er aandacht voor het loodvrij vissen. Enkele demomodellen van loodvervangers waren door Hertog Hengelsport Nijmegen ter beschikking gesteld en konden door de leden beoordeeld worden. Het bestuur wenste alle leden een sportief en milieuvriendelijk visjaar toe.

Nadat de andere agendapunten waren besproken werd er onder het genot van een hapje en drankje nog gezellig nagepraat.

Meer berichten