Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie Groesbeek

De kerkvieringen van de zaterdag en zondag komen in verband met maatregelen van de bisschop te vervallen, dit geldt ook voor de Kloostertuin. De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Overleden: Johanna Anna Maria Krebbers-van de Logt

H.H. COSMAS EN DAMIANUS

Dinsdag 7 april 09.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

Donderdag 9 april 09.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

ST. ANTONIUS BREEDEWEG

Woensdag 1 april 19.00 uur H. Mis

Misintentie: voor vrede en welzijn van de parochianen

Woensdag 8 april 19.00 uur H. Mis

Misintentie: voor vrede en welzijn van de parochianen

De reeds opgegeven intenties worden gebeden als de openbare vieringen weer doorgaan.

Kerk-zijn in tijd van coronavirus

Overal hoor je zeggen: “De kerk is dicht.” Nee, de kerk is niet dicht. Er zijn geen vieringen op zondag vanwege het feit dat het beter is dat er niet te veel mensen bij elkaar komen. Hoe kunnen wij ons kerk-zijn beleven?

  1. Goed voor elkaar zorgen en aandacht hebben voor elkaar, dan ben je ook goed voor God.
  2. Thuis bidden met en voor elkaar.
  3. In de kerk van de Breedeweg, het dorp en de Horst zijn de Mariakapellen heel de dag open.
  4. Daarnaast is op zondag de Cosmas en Damianuskerk van 09.30 tot ongeveer 11.00 uur open voor persoonlijk gebed met begeleiding
  5. Daarnaast is er kleinschalig een H. Mis op dinsdag en donderdag om 09.00 uur in de kerk van Cosmas en Damianus en woensdag om 19.00 uur St. Antonius te Breedeweg.
  6. Voor de Goede Week worden palmtakken gewijd en is er gelegenheid voor persoonlijk gebed in de Cosmas en Damianuskerk op Witte Donderdag om 19.00 uur, Goede vrijdag om 15.00 uur en Stille Zaterdag om 18.30 uur en natuurlijk op Paasmorgen om 10.00 uur. Een half uur voor deze tijden is de kerk al open.
  7. Verder zullen op woensdagen de klokken worden geluid van 19.00 tot 19.15 uur het zijn klokken van hoop en troost in deze onzekere tijd. Ook roept de kerk daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
  8. Denkt u ook aan de vastenactie!!Ook een manier van kerk-zijn. In het parochieblad vindt u informatie op blad 19.
  9. Achter in de kerk staan manden voor de voedselbank Groesbeek en omstreken, om houdbare producten in te doen. U wordt uitgenodigd om mee te doen. Ook dat is kerk-zijn.

Daarnaast kunt u de pastors altijd bellen (zie: parochieblad) en ook de radio en televisie geven zendtijd om plechtigheden te volgen*. Wij blijven altijd kerk, ook, of juist in tijd van het coronavirus. Laten wij elkaar blijven steunen in: omzien naar elkaar en het gebed dat altijd samen opgaat.

Met broederlijke en zusterlijke groet van het pastoraal team.

* Wij willen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Meer berichten