Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie Maria ten Hemelopneming

MILLINGEN - Update maatregelen inzake coronavirus: Op 26 maart hebben de bisschoppen aangegeven dat er tot en met pinksteren (1 juni) geen publieke vieringen mogelijk zijn. Voor onze parochie betekent dit dat de vieringen die vanaf heden gehouden worden niet toegankelijk zijn dan voor anderen dan de priester, de koster en een lector. Hierbij kan de heilige Communie niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd en onveilig kan zijn.


Vieringen vanuit Millingen worden dagelijks uitgezonden via lifestream, op zondag om 11.00 uur en van maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur. De zondagsboekjes liggen in de week ervoor achter in de kerk. U mag zo’n boekje mee naar huis nemen.


Alle andere activiteiten tot 1 juni vervallen. De kerk gaat niet volledig op slot. In Millingen is de kerk elke dag open van 16.00 tot 17.00 uur. Elke donderdag van 16.00 tot17.00 uur is er ook aanbidding van het Allerheiligste (Jezus in de Hostie). De kapel van Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand (niet de dagkapel!) is dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. De kerk in Kekerdom is op Goede Vrijdag geopend van 15.00 tot 16.00 uur.

De kerk in Ooij is op eerste paasdag geopend van 11.00 tot 13.00 uur. De Mariakapel van de kerk in Leuth is elke dag geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Neemt u hierbij steeds de 1,5 meter afstand in acht.
In de kerk van Millingen staat een tafel waarop mensen houdbare levensmiddelen achter kunnen laten voor de voedselbank (droge kruidenierswaren en zeep en sop).
Voor vragen of een gesprek ben ik beschikbaar onder 06 46193591.

Meer berichten