Logo gemeentenieuwsonline.nl

Nieuws van KBO Beek

BEEK - "Het virus raakt ons nog steeds allemaal. De activiteitencommissie heeft regelmatig contact met elkaar, uiteraard op afstand, om links of rechts om, om oplossingen te zoeken voor u, denk u met ons mee in oplossingen, graag. De ledenadministratie geeft aan dat onze KBO Beek, vrijwel gespaard is gebleven van covid 19."

"Ons medeleven gaat uit naar de families die er wel mee te kampen hebben gehad. Onze secretaris zorgt dat de mooie KBO Beek-kaarten bij onze zieken en overledenen komen, er komen ook berichten terug, die natuurlijk zeer op prijs worden gesteld. De financiële zaken van de vereniging zijn in prima handen van onze penningmeester.

Ons nieuwsbulletin leest u op onze website, waar onze webmaster de scepter zwaait en ook in De Rozet, de site 'welkom in het laag' van Bert Roodbeen, Hét Gemeente Nieuws en op omroep Berg en Dal. Het gehele bestuur van de KBO Beek is ook tijdens deze vervelende tijd steeds actief voor u bezig. Onze eerste uitstap van dit jaar onder andere naar Garderen waar de zandsculpturen over de bevrijding gaan, gaat aan ons momenteel voorbij. Wanneer de mogelijkheid zich dit jaar nog voordoet om dit te gaan bewonderen, vooral in het jaar van 75 jaar bevrijding, gaat de activiteitencommissie er alles aan doen om alsnog deze dagtocht te laten doorgaan. Dit geldt natuurlijk ook voor de andere dagtochten en activiteiten.

Vanaf 1 juni is de dienstregeling in het openbaar vervoer weer normaal, maakt u er gebruik van, dan wel met een mondkapje en houdt u voor zover mogelijk anderhalve meter afstand. Alleen voor noodzakelijk vervoer, mag u het OV gebruiken. Zo als het er nu nog naar uitziet moeten wij nog enige tijd offers brengen voor en met elkaar, maar het prille begin naar de weg terug, naar voorzichtig meer vrijheid, begint in zicht te komen. Helaas kunnen onze binnensporten pas weer vanaf 1 september gaan plaats vinden. Zelfstandig wonende ouderen, van 70 jaar en ouder, mogen vanaf nu door één of twee vaste personen bezocht worden. Het lag in de bedoeling om het magazine van 28 mei weer door onze bodes te laten bezorgen, maar de door de huidige situatie lijkt het ons beter om onze bodes nog te ontzien. U krijgt het magazine ook dit keer nog per post, zonder nieuwsbrief helaas, ons nieuws leest u op bovengenoemde media. De KBO Beek is de seniorenvereniging van Beek die graag gebruikt maakt van uw steun, zeer zeker in deze tijd. Nu lid worden en u bent er bij wanneer de KBO Beek haar activiteiten weer gaat vervolgen. Voor 20 euro per kalender jaar bent lid van de belangenorganisatie van Beek, de KBO Beek. Ontvangt u 10 maal per jaar het uitgebreide KBO-PCOB Magazine met veel informatie, dat ons aangaat", alus Gérard Tesser, voorzitter van de KBO Beek, 024 3226377.

Meer berichten