Logo gemeentenieuwsonline.nl
(foto: Jannie Schaapman)
(foto: Jannie Schaapman) (Foto: )

Protestantse gemeente Groesbeek

GROESBEEK - Vanwege het coronavirus zijn de kerk en de Serre achter de kerk, voorlopig nog tot nader bericht, gesloten. In deze tijd zijn er dus geen vieringen en activiteiten in de kerk. Wel worden elke zondagmorgen de klokken geluid als teken van verbondenheid.

Op 17 mei is de collecte bestemd voor Steunfonds Het Vakantiebureau. Dit Steunfonds geeft financiële ondersteuning aan de vakanties van Hetvakantiebureau.nl. Deze worden georganiseerd voor senioren en mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben en niet met reguliere vakanties meekunnen.Hiervoor kunt u uw gift overmaken op rek.nr. NL28RABO0337565856 ten name van Steunfonds Hetvakantiebureau.nl.

Op 24 mei is de collecte voor Harmonergy, deze stichting die opgezet is door mensen uit onze gemeente, werkt aan duurzame projecten in Mozambique. Zij leiden onder andere in een modelboerderij mensen op om zelfstandig een bedrijf op te gaan zetten. Collecte: NL 08 INGB 0000961922 ten name van Diaconie Prot. Gem, Groesbeek, onder vermelding van Harmonergy.

Domina Janneke Ruijs stuurt in deze tijd regelmatig een korte overdenking toe aan gemeenteleden via de mail. Deze brief staat ook op www.pkn-groesbeek.nl.

Verder verzorgt de PKN in samenwerking met de EO op NPO2 elke zondag vanaf 9.20 uur een meditatie.

Meer berichten