Logo gemeentenieuwsonline.nl

Protestantse gemeente Groesbeek

GROESBEEK - Vanwege het coronavirus waren de kerk en de Serre achter de kerk lange tijd gesloten.

Vanaf zondag 7 juni wordt weer voorzichtig gestart met de zondagse vieringen, uiteraard onder voorbehoud van onverwachte nieuwe ontwikkelingen. Hierbij mogen dan maximaal 30 mensen aanwezig zijn, en gelden de van overheidswege opgestelde regels om besmetting te voorkomen.

In de viering op 7 juni zal da. Janneke Ruijs voorgaan; aanvang 10.00 uur. Tijdens de dienst wordt gecollecteerd voor het project van Kerk in Actie: Corona in Zuid-Afrika. U kunt ook uw bijdrage storten op NL 08 INGB 0000961922 ten name van Diaconie Prot. Gem. Groesbeek, onder vermelding van KiA Zuid Afrika

Om te voorkomen dat u onverrichter zake teruggestuurd moet worden als het maximumaantal van dertig is bereikt, kunt u zich voor vrijdagavond 20.00 uur opgeven via info.pkn.groesbeek.nl of per telefoon 024 3973857. Vanaf 9.45 uur bent u van harte welkom!

Meer berichten