Logo gemeentenieuwsonline.nl
Buddy en hulpvrager.
Buddy en hulpvrager. (Foto: )

Stichting SchuldHulpBuddy zoekt vrijwilligers

REGIO - Voor onze werkzaamheden in de gemeente Berg en Dal, de gemeente Heumen en de gemeente Mook en Middelaar is stichting SchuldHulpBuddy op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die als buddy mensen met financiële problemen willen ondersteunen.


"Als buddy wordt u gedurende kortere of langere tijd gekoppeld aan één of meerdere
hulpvragers. U bezoekt hen thuis en begeleidt hen bij het voeren van hun financiële
administratie en/of het oplossen van (dreigende) financiële problemen. U neemt daarbij geen verantwoordelijkheid over maar ondersteunt. Het is uw taak hulpvragers weer in hun kracht te zetten, zodat zij na afloop van het traject zelfstandig verder kunnen.

Wij vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers beschikken over voldoende deskundigheid. Daarom volgt u ter voorbereiding op uw werkzaamheden een Nibud-training en kunt u deelnemen aan diverse bijscholingsbijeenkomsten. Uiteraard komen de kosten hiervan voor rekening van stichting SchuldHulpBuddy. Verder wordt u in uw werk als buddy ondersteund door één van onze afdelingscoördinatoren. Wilt u meer weten over deze functie of wilt u solliciteren? Ga naar www.schuldhulpbuddy.nl/vrijwilligerswerk."

Meer berichten