Logo gemeentenieuwsonline.nl
(foto: Jannie Schaapman)
(foto: Jannie Schaapman) (Foto: )

Protestantse gemeente Groesbeek

GROESBEEK - De kerk is weer open! Wel mogen er in juni vanwege het corona-virus nog maximaal dertig mensen aanwezig zijn, en gelden de van overheidswege opgestelde regels om besmetting te voorkomen.

Zondag 28 juni zal voorgaan da. Janneke Ruijs. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor een project van Kerk in Actie in Colombia.

U kunt uw bijdrage hiervoor ook overmaken op NL08 INGB 0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem, Groesbeek, o.v.v. KIA Colombia.

Om te voorkomen dat u teruggestuurd moet worden als het maximumaantal van dertig is bereikt, kunt u zich voor vrijdagavond 20.00 uur opgeven via info.pkn.groesbeek.nl of per telefoon 024 3973857.

De vieringen beginnen om 10.00 uur, vanaf 9.45 uur staat de deur open!

Meer berichten