Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerk Molenhoek

Parochie O.L.V. van zeven Smarten.

www.vommmm.nl; parochiemolenhoek@vommmm.nl

Voor praktische zaken: parochietelefoon 06 23 76 68 73.

Voor dringende zaken: Kapelaan Marc Kessels, tel. 06 111 94 630.

Voor de H. Missen geldt een maximum van 30 personen.

Zondag 21 juni 10.00 – 12.00 uur: kerk open voor persoonlijk gebed en/of kaarsje.

Dinsdag 23 juni 19.00 uur: H. Mis, voorafgegaan door rozenkrans gebed om 18.30 uur.

Zondag 28 juni 11.00 uur: H. Mis

Elke woensdag 10.00 – 11.30 uur: kerk open voor persoonlijk gebed en/of kaarsje.

Bij bezoek aan kerk alle maatregelen van de overheid in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid!

Meer berichten