Logo gemeentenieuwsonline.nl

Protestantse gemeente Heumen

HEUMEN - De zondagse kerkdiensten zijn weer hervat. Er mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Daarom beperken wij ons tot de gemeenteleden. De vieringen beginnen om 10.00 uur in de Joriskerk in Heumen.

Gemeenteleden worden in drie groepen verdeeld op alfabetische volgorde van achternamen. Zo kan iedereen eenmaal per drie weken naar de kerk en beide andere diensten online volgen. Er is geen kindernevendienst en koffiedrinken.

Zondag 21 juni

Voorganger is onze waarnemer, ds. D.F. Blom uit Cuijk. We nodigen graag gemeenteleden uit van wie de achternaam begint met één van de letters S t/m Z. In deze kerkdienst vindt bevestiging plaats van ambtsdragers (kerkenraadsleden). De eerste collecte is voor het Tweede Huis in Nederasselt. Er is medewerking van de cantorij.

Zondag 28 juni

Voorganger is dr. W.H. ten Boom uit Didam. We nodigen graag gemeenteleden uit van wie de achternaam begint met één van de letters A t/m H. De eerste collecte is voor het Tweede Huis in Nederasselt.

Aanmelden en terugkijken

Als u een dienst wilt bijwonen, stuur dan een mail naar scriba@pknheumen.nl. In juni worden de diensten in beeld en geluid opgenomen door GL8. Als u dit terug zou willen kijken, ook als gast, stuur dan een mail naar voornoemd mailadres.

Meer berichten