Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerk Mook

www.vommmm.nl; parochiemook@vommmm.nl

Voor praktische zaken: parochietelefoon 06 23 76 68 73.

Voor dringende zaken: Kapelaan Marc Kessels, tel. 06 111 94 630.

Zondag 28 juni 9.30 - 10.30 uur: kerk open voor persoonlijk gebed en/of kaarsje

Vrijdag 3 juli 9.00 uur: H. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Zondag 5 juli 9.30 uur: H. Mis

Bij bezoek aan kerk alle maatregelen van de overheid in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid!

Meer berichten