Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

Tweeling als licht geboren

'' is de titel van een boek over Christina, een meisje met een bijzonder talent. Ze werd geboren in de Paasnacht 2001 samen met haar zusje Elena.. Elena woog 600 gram, Christina 570. Na maanden op de intensive care stierf Elena. Christina overleefde.

Al heel jong gaf ze blijk van een verrassende wijsheid en een intense band met de dieren en de natuur. Ze was wat je noemt een hoog-sensitief kind met een sterk verruimd bewustzijn en veel paranormale gaven. Daarmee behoort ze tot die nieuwe generatie kinderen en jonge mensen, die zo anders in het leven staan: uitzonderlijk open en liefdevol. Worden zij straks onze nieuwe geestelijke leid(st)ers? Zij laten ons zien waar we als mensheid heen gaan en hoe we onze grote problemen (klimaat, ziektes, armoede discriminatie) kunnen oplossen. Christina, nu 19, geeft lezingen door heel Duitsland soms voor meer dan 1000 mensen.. Zij schrijft:

“Ik ben op aarde gekomen om de mensen een nieuw bewustzijn te geven. Ik wil ze laten zien hoe ze vanuit onvoorwaardelijke liefde op een constructieve manier met ‘onlicht’ kunnen omgaan. Ook wil ik mensen hoop geven en ze laten zien welke innerlijke waarde en grootsheid ze bezitten”.

Haar moeder, Bernadette van Dreien, heeft twee boeken over haar geboorte en opgroeien geschreven. Christina zelf heeft een boek geschreven met samenvattingen van haar lezingen en voordrachten’. Het heet: “Bewustzijn schept vrede”. Ze geeft op youtube een spirituele kijk op corona: https://youtu.be/RIhQ9paFFwQ

Ook in ons eigen omgeving groeien steeds meer hoog-gevoelige kinderen op. Gelukkig ontstaat er steeds meer begrip voor hen.

                                                                
Pastoor Jos van Rooij, Groesbeek.

Meer berichten