Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerk Mook

Parochie H. Antonius Abt

www.vommmm.nl; parochiemook@vommmm.nl

Voor praktische zaken: parochietelefoon 06 23 76 68 73.

Voor dringende zaken: Kapelaan Marc Kessels, tel. 06 111 94 630.

Zondag 19 juli 9.30 uur: H. Mis

Vrijdag 24 juli 9.00 uur: H. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Bij bezoek aan kerk alle maatregelen van de overheid in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid!

Meer berichten