Logo gemeentenieuwsonline.nl

Onttrekking eredienst H. Georgius Heumen

HEUMEN - Na langdurig overleg is op zaterdag 4 juli tijdens de viering het besluit medegedeeld dat de H.Georgius in Heumen per 1 december aan de eredienst zal worden onttrokken. Aan het einde van de viering werd het decreet van de bisschop voorgelezen, met daarin de uitleg over redenen en vervolg.

Teruglopend kerkbezoek en afnemende vitaliteit van de plaatselijke geloofsgemeenschap door vergrijzing leidden ertoe dat een pijnlijk besluit moest worden genomen. Hoewel er verdriet is over het naderend afscheid van het vertrouwde kerkgebouw, is er ook begrip. Aan het besluit is een overleg over jaren voorafgegaan en is besloten om vooralsnog verder te vieren in de protestantse kerk tegenover de H.Georgius. Hoewel zonder kerkgebouw zal de pastorale zorg in de gemeenschap verzorgd worden vanuit parochie de Twaalf Apostelen in Wijchen. Pastor Yves Mambueni Makiadi is veelvuldig actief voor het pastoraat in Heumen. De laatste viering in de H.Georgius is op zondag 22 november.

Herbestemming heeft plaatsgevonden in samenspraak met het bisdom en nauw betrokkenen in de plaatselijke gemeenschap. In de huidige kerk en sacristie/vergaderruimte zullen appartementen voor senioren en starters gerealiseerd worden. Aldus laat het bestuur van de Parochie de Twaalf Apostelen Wijchen weten.

Meer berichten