Logo gemeentenieuwsonline.nl

Protestantse gemeente Groesbeek

Protestantse gemeente Groesbeek

Op zondag 2 augustus is er om 10.00 uur een viering.

Voorganger is ds. C. de Jonge uit Enschede.

Tijdens de dienst is er een collecte voor Het Huis van Compassie Nijmegen, dat als kerndoel heeft om, door middel van activiteiten, ontmoeting en samenspel te creëren tussen mensen met mogelijkheden en beperkingen. Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek, Huis van Compassie.

Vanaf 9.45 uur staat de deur open en is iedereen van harte welkom. Wel gelden tijdens de vieringen nog de van overheidswege opgestelde regels om besmetting te voorkomen. Voor meer info. zie www.pkn-groesbeek.nl.

Meer berichten