Logo gemeentenieuwsonline.nl

Postcoderoosprojecten Heumen I en II na de vakantie van start

HEUMEN - Na een noodgedwongen onderbreking als gevolg van Covid-19 vond op 8 juli de tweede informatiebijeenkomst over bovenvermeld project plaats.

De gemeente Heumen had in een eerder stadium al een substantiële subsidie toegekend aan dit duurzaamheidsproject, waardoor de prijs per energiedeel kon worden beperkt tot een bedrag van 275 euro

Om alle inwoners van de gemeente Heumen te kunnen laten deelnemen bleek het noodzakelijk om te kiezen voor een tweetal separate projecten: Heumen I met het dak van de gemeentewerf in Malden als voorgenomen productielocatie en Heumen II waar op het dak van Certichem de tweede productiefaciliteit staat gepland.

Beide dakeigenaren kozen ervoor vanwege het duurzaamheidskarakter om hun daken om niet ter beschikking te stellen. In totaal waren er 368 energiedelen (participaties van elk 250 kWh per jaar) beschikbaar. Door de grote belangstelling van inwoners uit alle delen van de gemeente Heumen zijn er thans nog slechts een beperkt aantal energiedelen beschikbaar. Reden voor het bestuur van Energiecooperatie Energiek Heumen U.A. te besluiten de projecten te gaan opstarten.

Naar verwachting zal vanaf medio september een begin worden gemaakt met de installatie van de zonnepanelen op beide voornoemde daken. Het streven is er op gericht om beide zonne-installaties, de jaarlijks minimaal 92.000 kWh gaan produceren, uiterlijk 1 december 2020 operationeel te hebben.

"Mocht u nog mee willen doen, dan is haast geboden. U kunt uw interesse kenbaar maken via info@energiekheumen.nl of telefonisch bij Henny Willemsen, voorzitter, bereikbaar onder 06 51587140."

Meer berichten