Logo gemeentenieuwsonline.nl
(foto: Jannie Schaapman)
(foto: Jannie Schaapman) (Foto: )

Protestantse gemeente Groesbeek

Elke zondagmorgen is er om 10.00 uur een viering.

Zondag 16 augustus is voorganger da. Janneke Ruijs.

Tijdens de dienst is er een collecte voor Casey Troy Foundation, een kleine stichting die kansen wil verbeteren voor gehandicapte kinderen in Kameroen.

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek, Casey Troy .

Zondag 23 augustus gaat voor ds. G. Ruiterkamp uit Apeldoorn.

Ook in deze viering is de collecte bestemd voor Casy Troy Foundation. (zie boven)

Vanaf 9.45 uur staat de deur open en is iedereen van harte welkom. Wel gelden tijdens de vieringen nog de van overheidswege opgestelde regels om besmetting te voorkomen.

Voor meer info. zie www.pkn-groesbeek.nl.

Meer berichten