Logo gemeentenieuwsonline.nl

Opbrengst collecte Nierstichting Malden

MALDEN - De jaarlijkse collecte van de Nierstichting in Malden van 13 t/m 19 september heeft een bedrag opgebracht van 4276,18 euro.

"Heeft u de collecte gemist en wilt u alsnog uw gift overmaken dan kan dat op giro NL70INGB0000088000 ten name van Nierstichting Bussum. Uw gift wordt goed besteed aan onderzoek en hulp tegen deze ziekte."

Meer berichten