Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie Groesbeek

Opgeven van intenties: Het verzoek is om voortaan uw misintenties 12 dagen voor verschijnen van de krant in te leveren (vóór maandag 12.00 uur bij ons Parochie centrum).

H.H. COSMAS EN DAMIANUS

Dinsdag 6 oktober 09.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

Donderdag 8 oktober 09.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

Zaterdag 10 oktober 19.00 uur H. Kapel Kloostertuin

Zondag 11 oktober 10.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus m.m.v. KK St Caecilia

Misintenties: Overl. ouders Bertus Thijssen en Cisca Thijssen-Peters en broer Bert; Wim Sluis en overl. ouders Sluis-Lamers; Marcel Wouters; Herman Stoffelen

Dinsdag 13 oktober 09.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

Donderdag 15 oktober 09.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

Oktobermaand - Mariamaand

In de kerk van H.H. Cosmas en Damianus wordt van maandag t/m vrijdag om 18.30 uur het rozenhoedje gebeden. I.v.m. de coronamaatregelen zal er niet worden gezongen. Iedereen is van harte welkom.

ST. ANTONIUS BREEDEWEG

In verband met het coronavirus komen de vieringen van de woensdagavonden voorlopig te vervallen. Wij berichten u als deze weer doorgaan.

Zondag 11 oktober 09.30 H. Mis

Misintentie: Pastor Gerard Thuring

Opgeven van intenties: op zondag en woensdag voor en na de Eucharistieviering of een enveloppe in de bus Sint Antoniusweg 2 met vermelding: Misintentie Breedeweg; naam en telefoonnr. afzender vermelden.

Mededeling:

Ouders e/o verzorgers van leerlingen van groep 4:

Wanneer u uw kind wilt laten inschrijven voor de Eerste Heilige Communie, kunt u dit doen aan het einde van de gezinsviering op zaterdag 31 oktober 2020 om 18.30 uur in de H.H. Cosmas en Damianuskerk.

Meer berichten