Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerkberichten Mook

Parochie H. Antonius Abt
www.vommmm.nl; parochiemook@vommmm.nl
Voor praktische zaken: parochietelefoon 06 23 76 68 73.
Voor dringende zaken: Kapelaan Marc Kessels, tel. 06 111 94 630.

Vrijdag 9 oktober 9.00 uur: H. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans
Zondag 11 oktober 9.30 uur: H. Mis.
Bij bezoek aan kerk alle maatregelen van de overheid in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid!

Meer berichten