Logo gemeentenieuwsonline.nl

Tentoonstelling ‘Wijsheid oefenen in crisistijd’

GROESBEEK - De tentoonstelling ‘Wijsheid oefenen in crisistijd’ zou van 2-30 november te zien zijn in vestiging Groesbeek van Bibliotheek Gelderland Zuid. Vanwege corona geldt nu zoals bekend met ingang van 5 november een veertiendaagse sluiting van alle bibliotheken in het land. Inmiddels is bekend geworden dat de tentoonstelling in de bibliotheek is verlengd tot en met 29 december. Daarnaast is de tentoonstelling ook online te zien en wel tot en met januari 2021, zie: www.bergendalvoorvrede.nl. Het openingswoord van burgemeester Slinkman is ook op die site te zien en te horen.

Drie begrippen vormen de rode draad door de tentoonstelling: compassie, mensenrechten en wijsheid. Het zijn begrippen die wereldwijd verstaan worden.

De tentoonstelling beoogt om met deze drie begrippen als gemeenschappelijk taal concrete sociale initiatieven in de gemeente Berg en Dal en de regio in beeld te brengen en nieuwe initiatieven te stimuleren.

Oorspronkelijk was de opening van de tentoonstelling gepland op 12 mei 2020, met als aanleiding dat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. De wereldwijde coronacrisis leidde tot uitstel. Het oefenen van wijsheid is meer dan ooit gewenst.

Werkgroep Vredesinitiatieven Gemeente Berg en Dal*, in samenwerking met Bibliotheek Gelderland Zuid**. *De werkgroep is verantwoordelijk voor de inhoud. **De bibliotheek stelt locatie en documentatie beschikbaar. (www.obgz.nl, www.bergendalvoorvrede.nl)

Meer berichten