Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Koninginnefeest 1923, optocht in de Dorpsstraat ter hoogte afslag Hoflaan. (foto: Archief G.G. Driessen)</p>

Koninginnefeest 1923, optocht in de Dorpsstraat ter hoogte afslag Hoflaan. (foto: Archief G.G. Driessen)

(Foto: Archief G.G. Driessen)

Groesbeekse locoburgemeester veroorzaakt een rel tijdens het Koninginnefeest van 1929 (afl.1)

Ter inleiding. Op de avond van 31 augustus 1929 geeft Fanfare Wilhelmina ter ere van koningin Wilhelmina het inmiddels traditionele ‘koninginnenconcert’. Burgemeester Jhr. O, van Nispen tot Pannerden, zelf afwezig, verleende hiervoor vergunning tot 22.00 uur.

Door Gerrie Driessen,

Heemkundekring Groesbeek

Tot verbazing van de fanfare en het publiek beklimt tegen 21.00 uur locoburgemeester A. Schoenmakers het trapje van de kiosk en verbiedt de fanfare nog verder te spelen. De fanfare wijst de loco op de vergunning die hen het recht geeft nog een vol uur te spelen en zet het concert voort. Deze toch al pijnlijke afgang voor Schoenmakers gaat vergezeld van hoongelach en boe-geroep uit het publiek. De boze Schoenmakers baant zich zwaaiend met zijn wandelstok een weg door de menigte en raakt daarbij een toeschouwster. Dat leidt tot een aanklacht wegens mishandeling en uiteindelijke tot veroordeling van de loco -burgemeester. (…) Tot zover Toon Bosch en Sjef Schmiermann in de uitgave ‘Fanfare Wilhelmina Groesbeek 1898-1998’. Pas onlangs werd via ‘Delpher’ de uitspraak van deze rechtszaak ontdekt en die bleek door een journalist op humoristische wijze beschreven te zijn.

De locoburgemeester van Groesbeek op z’n teentjes getrapt onder deze pakkende kop wordt op 2 oktober 1929 bericht: Daar zat de dikke locoburgemeester in al z’n waardigheid op het beklaagde bankje van de Arnhemse Rechtbank. Nou ja, bekennen wou die wel ‘alsdat’ hij met zijn wandelstok geslagen had, maar hij had zich de ‘juffrouwen’ van het naaikransje ‘Jonge Kracht’op dien namiddag van den 31e augustus 1929 anders niet van ’t lijf kunnen houden. ‘k Geleuf er niks van, edelachtbare heren, alsdat ze het niet met opzet deeën en wat kos ik anders doen’, aldus luidde zijn verdediging, toen de president hem er op gewezen had, dat ’t toch al heel ontactisch was geweest midden in een volksmenigte, die daar gekomen was om te luisteren naar een schoon concert. (…) met z’n knuppel te slaan naar een meisje (…) Wordt vervolgd.

Meer berichten