Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie Groesbeek

Opgeven van intenties: Het verzoek is om voortaan uw misintenties 12 dagen voor verschijnen van de krant in te leveren (vóór maandag 12.00 uur bij ons Parochie centrum).

H.H. COSMAS EN DAMIANUS

Dinsdag 24 november 09.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

Donderdag 26 november 19.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

Zaterdag 28 november 19.00 uur H. Mis Kapel Kloostertuin

Zondag 29 november 10.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus met medewerking van KK St. Caecilia

Misintentie: Henk Jansen vw sterfdag

Het geplande voorstellen van het pastoraal team in deze viering zal in verband met de coronamaatregelen uitgesteld worden.

ST. ANTONIUS BREEDEWEG

Zondag 29 november 09.30 H. Mis

Misintentie: voor vrede en welzijn van de parochianen

Opgeven van intenties: op zondag en woensdag voor en na de Eucharistieviering of een enveloppe in de bus Sint Antoniusweg 2 met vermelding: Misintentie Breedeweg; naam en telefoonnummer afzender vermelden.

Meer berichten