Protestantse gemeente Groesbeek
Logo gemeentenieuwsonline.nl

Protestantse gemeente Groesbeek

GROESBEEK - Vanwege de verscherpte coronamaatregelen zijn tot nader bericht alle vieringen alleen online mee te vieren: Ga naar de website www.pkn-groesbeek.nl en klik op 'Diensten' en daaronder 'Deze maand'. U ziet daar de link.

Zondag 17 januari: aanvang 10.00 uur

Voorganger: da. N. Da Costa uit Nijmegen

De diaconiecollecte is dan bestemd voor stichting Gast Nijmegen; zij helpen asielzoekers die onder schrijnende omstandigheden leven in Nijmegen en omgeving, onder andere door het maken van een plan voor de toekomst. U kunt uw bijdrage digitaal overmaken, op het rek.nr. NL 08 INGB 0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Groesbeek o.v.v. Gast.

Zondag 24 januari is er een Oecumenische Viering, georganiseerd samen met de R.K Parochie. Het thema is: 'Blijf in mijn liefde'. Vanwege corona kan er geen gezamenlijke dienst in een van de kerken plaatsvinden.

In de Cosmas en Damianus zullen voorgaan da. Janneke Ruijs en pastoor Aloys van Velthoven.

In de protestantse kerk zal voorgaan pastor Joke Huisintvelt; deze viering kunt u online meekijken via www.pkn-groesbeek.nl. Beide vieringen beginnen om 10.00 uur en volgen hetzelfde leesrooster.

De twaalf Apostelen Heumen

Kerkdiensten en Gebedsintenties

Mededeling: Op dinsdag 15 dec jl. was de informatieavond voor het Vormsel 2021. Wellicht heb je die gemist en wil je toch nog aanmelden. Dat kan, er is nog plek voor nieuwe aanmeldingen. Dus wil je meedoen of wil je nog informatie: neem dan contact op met pastor Lara, lara.vanderzee@detwaalfaposten.nl

HEUMEN - Prot.Kerk Sint-Joris

Weekend 23 en 24 jan Geen viering                

NEDERASSELT - H.Antonius Abt

Zaterdag 23 jan 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Ensemble Mazing Joy

Yves Mambueni

Gebedsintenties: Gerda Groenen-Hubers; Jan Ariëns; Lambert Bruijsten en Dien Bruijsten-Janssen; Rie Bruijsten; Johanna Bruijsten;Dinie Roelofs-van Haren; Jan Roelofs; Gonnie van Raaij-Jans; Riek Scheerder-vd Sanden; Marty van Beuningen-Smits.

OVERASSELT - H.Antonius Abt

Donderdag 21 jan 19.00 uur Donderdagavondgebed in de kerk

Zondag 24 jan 11.00 uur Eucharistieviering

Yves Mambueni        

Gebedsintenties: An Thelosen-Fleuren / Jan van Dreumel / Bert van Langen / Gon Arts-Jacobs / Jan Derks

Meer berichten