Logo gemeentenieuwsonline.nl

Zeldzame opname van de Lindenlaan, 95 jaar na dato opgedoken...

GROESBEEK - De foto is gestuurd door de in Amsterdam woonachtige Peter Paul Keinloo. Deze vond de foto in het album van zijn grootmoeder met de vermelding dat die in Groesbeek gemaakt was. In verband met een genealogisch onderzoek wilde hij graag weten in welke straat de foto gemaakt was.

Door Gerrie Driessen, Heemkundekring Groesbeek

Kleinloo vertelde dat zijn protestantse overgrootmoeder hier vroeger gewoond had en dat haar dochter, zijn grootmoeder, omstreeks 1925 gefotografeerd was bij het aan de Kerkstraat gelegen Pension Anna’s Oord. Aan de hand van deze gegevens en het straatbeeld kwam de Lindenlaan in beeld, die namelijk grenst aan de Bosstraat. Hierover vertelde ooit een voormalige katholieke buurtbewoner: ‘ Spelen met niet-katholieke kinderen was de natuur geweld aandoen. Dat gold vooral voor ons die in de buurt van de Bosstraat woonden. Daar woonden traditiegetrouw de commiezen en rijksambtenaren, die in die tijd vrijwel allemaal protestant waren. Grapjassen spijkerden eens onder het straatnaambordje Bosstraat het bordje ‘commiezengas’. Om meer zekerheid te krijgen is de bomenkenner Teun van Grinsven geraadpleegd: ‘De bomen op de foto zijn gezien de takstand en de gehele habitus een lindesoort die toen vanwege imkerij veel werden aangeplant’. (…) Als de foto gemaakt wordt, zijn het geen kleine bomen meer. Dit betekent dat de aanplant jaren eerder heeft plaatsgevonden, zo omstreeks 1900. Tegelijkertijd zou dan de straat Lindenlaan benoemd moeten zijn. Een redenatie die door nevenstaande advertentie uit 1908 bevestigd wordt. (Foto collectie Kleinloo- Bögeholtz) (251).

Meer berichten