Logo gemeentenieuwsonline.nl

Beperken van uitgaven in sociaal domein onontkoombaar

BERG EN DAL – Het is voor gemeenten een zware taak om het sociaal domein (jeugdzorg en WMO) betaalbaar te houden. De vraag naar hulp van de gemeente stijgt, terwijl de financiering vanuit het Rijk achter blijft. De tekorten lopen verder op, ook in Berg en Dal.

De gemeenten in Nederland komen samen jaarlijks meer dan 1,5 miljard euro tekort op het sociaal domein. De gemeente Berg en Dal wil het sociaal domein betaalbaar houden en inwoners die dat écht nodig hebben kunnen blijven ondersteunen. Daarvoor is een koersdocument opgesteld. Deze visie zorgt onder andere voor een strengere toetsing en een goede monitoring van de uitgaven en effecten van het beleid. De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met twaalf voor en tien tegen ingestemd met het koersdocument. Een motie (verzoek van het college) van meerdere raadsfracties om aandacht voor de positie van Forte Welzijn te vragen en afspraken met deze organisatie te maken werd aangenomen twaalf voor en tien tegen.

Meer berichten