Logo gemeentenieuwsonline.nl

Online-lezing door boswachter Lianne Schröder De Maas, een levende rivier

Online-lezing

'De Maas,

een levende rivier'

REGIO - Het verhaal van de Maas is een verhaal van mens en natuur. De Maas is een belangrijke ecologische verbinding tussen een hoogvlakte in Frankrijk en de Noordzee. Maar het rivierenlandschap biedt ook plek aan hoogwaterveiligheid, beleving (wonen en recreatie), scheepvaart, delfstofwinning en natuurvriendelijke landbouw woon- en recreatiemogelijkheden. Het is dus een hele uitdaging hier de juiste balans in te vinden. Boswachter van het gebied Lianne Schröder gaat ons er alles over vertellen in de online lezing op donderdagavond 11 maart om 19.30 uur.

Hoe gaat Natuurmonumenten hier mee om bij de realisatie van haar haar ambities voor de Maas? Dit laten we zien aan de hand van een aantal projecten langs de Maas van Ravenstein tot de Biesbosch. In de Hemelrijkse waard zien we na een aantal jaren het aantal vogels en planten enorm toenemen, bijvoorbeeld visdiefjes, lepelaars en de visarend worden al regelmatig gezien. Ook het beheer van deze nieuwe natuurgebieden levert de nodige uitdagingen. Ga met de boswachter mee op pad om van alles over te horen en te beleven over de Maas op weg naar een levende rivier.

Tijdens deze lezing gaat Lianne het hebben over de ambities van Natuurmonumenten voor de Maas in de toekomst. Hoe gaan we er voor zorgen dat de Maas weer een levende rivier wordt, met volop ruimte voor natuur, maar ook voor waterveiligheid? Na een korte historische terugblik, nemen we je ook mee op pad langs de Maas van Ravenstein tot aan de Biesbosch.

Aanmelden via natuurmonumenten.nl/rijk-van-nijmegen en dan doorklikken naar agenda.

Meer berichten