Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>(foto: Joop &nbsp;Verstraaten)</p>

(foto: Joop  Verstraaten)

(Foto: Joop Verstraaten)

Vervallen woning in Breedeweg maakt plaats voor schuurwoning

BREEDEWEG – In november 2019 werd een verzoek ontvangen voor de bouw van een schuurwoning op de plek waar nu een bouwval staat uit 1949. De bestemming op het perceel is 'agrarisch met waarden – natuur en landschapswaarden'.

In het principe verzoek werd gevraagd de bestemming te wijzigen naar wonen om op die plek een nieuwe duurzame en levensloopbestendige woning te bouwen. Het perceel zal daarbij landschappelijk worden ingepast met een scheerhaag en een ‘boerenbongertje'. Het college heeft in december 2019 al een positief standpunt ingenomen als de huidige bebouwing wordt gesloopt en het geheel landelijk wordt ingepast en er een beloopbare berm wordt ingericht (hetgeen de wens van de buurt is). Met het ontwikkelen van deze locatie wordt de dorpskern van de Breedeweg verbeterd. De woning aan de Koningin Wilhelminaweg 6 is de eerste woning vanuit het buitengebied. Om de overgang naar de kern te maken is gekozen voor een schuurwoning. Op het perceel zullen de bestaande bomen worden behouden en aan de weg worden nieuwe bomen gepland om de laanstructuur te versterken.

De provincie Gelderland heeft ook laten weten geen bezwaar te hebben tegen dit plan. Uiteindelijk zal de gemeenteraad nog goedkeuring moeten verlenen over de wijziging van het bestemmingsplan.

Meer berichten