Logo gemeentenieuwsonline.nl

Forte Welzijn moet taken afstoten

BERG EN DAL – Bezuinigingen zorgen ervoor dat Forte Welzijn taken moet afstoten. In januari heeft de gemeenteraad een motie aangenomen tot het maken van een meerjarenafspraak met Forte Welzijn.

De inzet van Forte Welzijn is zeer divers en richt zich op veel doelgroepen. Al het werk van Forte Welzijn is erop gericht de zelfredzaamheid en sociaal netwerk van inwoners binnen de kernen te versterken. Daarmee sluiten zij zich aan bij de uitgangspunten zoals van zorgen voor naar zorgen; en meer gebruik maken van de eigen kracht van de inwoners. Daarin zijn de eerste stappen gezet. Zo is onlangs de organisatie van Tafeltje Dekje overgedragen van een professional aan vrijwilligers. Ook zijn de uren van de welzijnscoach verminderd en vervangen door vrijwillige inzet.


Naast de bezuinigingsopgaaf is er sprake van een verlaging van de subsidie van 116.269 euro, die gevolg is van de tijdelijke dekking die vanaf 2021 niet meer beschikbaar is en gemaakte beleidskeuzes. Het gaat hier om ‘ondersteuning statushouders / taalmaatjes’ en extra budget voor openstelling van jongerencentrum De Maddogs. Ook de deelopdracht School’s Cool waarop 25.000 euro is bezuinigd kan Forte Welzijn niet meer uitvoeren en heeft laten weten dit project af te ronden en niet meer te continueren. De gemeente onderzoekt of de vrijwilligers van School’s Cool op een andere manier georganiseerd kunnen worden om kwetsbare kinderen bij te staan.

Meer berichten