Logo gemeentenieuwsonline.nl

Subsidie Vrijheidsmuseum

GROESBEEK – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal heeft besloten de subsidie voor het Vrijheidsmuseum voor 2021 ineens uit te keren.

Jaarlijks krijgt het museum 22.308 euro subsidie, waarvan in februari 2021 5.577 euro al is uitgekeerd. Normaal wordt het subsidiebedrag in vier gelijke termijnen uitbetaald. Door de maatregelen rondom Covid-19 is het museum al langere tijd gesloten, waardoor zij een groot deel van hun inkomsten missen. Het museum dreigt eind maart / begin april in liquiditeitsproblemen te komen. Om die reden heeft het college besloten het resterende subsidiebedrag van 16.731 euro vervroegd over te maken zodat het museum voorlopig de rekeningen weer kunnen betalen.

Het college realiseert zich dat het een druppel op een gloeiende plaat is omdat voorlopig nog niet duidelijk is wanneer de musea weer open mogen. De gemeente Berg en Dal heeft van het Rijk middelen gekregen ter ondersteuning van de cultuursector. Zij komen binnenkort met een plan waarbij de problematiek van het Vrijheidsmuseum hierin meegenomen zal worden.

Meer berichten