Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Splitsing Korenbloemstraat met N840, op achtergrond parallelweg. (foto: Dorpsagenda Leuth)</p>

Splitsing Korenbloemstraat met N840, op achtergrond parallelweg. (foto: Dorpsagenda Leuth)

(Foto: Dorpsagenda Leuth)

Dorpsagenda Leuth blij met plannen voor veilige fietsroutes

LEUTH - De gemeente Berg en Dal heeft een studie laten uitvoeren naar mogelijke fietsroutes door en om Leuth heen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in vier varianten, waarvan er nu twee aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter goedkeuring.

De eerste variant betreft het doortrekken van het huidige tweerichtingen-fietspad dat vanaf de dijk langs de Steenheuvelsestraat ligt. Het plan is dit door te trekken en uit te laten komen op de parallelweg langs de Steenheuvelsestraat. Daarvoor is het nodig de wetering enkele meters op te schuiven en de weg ter hoogte van de vml zuivelfabriek een bocht in zuidelijke richting te laten maken, zodat het fietspad voorlangs kan worden doorgetrokken. De parallelweg wordt veranderd in een fietsstraat.

Op het einde van deze fietsstraat kunnen fietsers linksaf slaan en via de Margrietstraat hun weg vervolgen of rechtsaf buigen naar de Steenheuvelsestraat waar dan een nieuwe oversteekplaats voor fietsers komt.

Met dit voorstel wordt het voor de fietsers een stuk veiliger. Wel benadrukken wij dat aan het einde van de parallelweg, de plaats waar fietsers de Steenheuvelsestraat op rijden, veilig moet worden gemaakt, bijvoorbeeld door een oversteekplaats in twee etappes. Ook zijn er nog vragen over de doorgaande weg vanaf de dijk tot dit punt: mogen fietsers hier straks nog fietsen en komen hier dan ook verbrede fietsstroken of moet iedereen gebruikmaken van het nieuwe fietspad? En hoe wordt dit nieuwe pad dan bereikbaar voor bewoners die over dezelfde afstand aan de zuidelijke kant van deze straat wonen? Verder vinden wij het belangrijk dat de weg vanaf het punt waar de fietsers er weer op komen tot de Botsestraat/Kerkplein, waar de meeste fietsers rechtsaf slaan, een 30km-zone wordt. Deze korte afstand heeft immers nauwelijks nog invloed op de aanrijtijden van de hulpdiensten.

Fietspad door buitengebied

De andere variant houdt in dat er mogelijk in de toekomst een vrijliggend fietspad komt vanaf de eerste bocht in de Plezenburgsestraat, achter de Pastoor van Tielstraat en de sportvelden langs, onderlangs de zuidelijke kant van de dijk richting Thornsche Molen. Daar zullen fietsers moeten oversteken om hun weg richting Nijmegen te vervolgen; deze plek wordt door de provincie nog onderhanden genomen. Dit fietspad buiten het dorp om schept mogelijkheden om op een veilige en aantrekkelijke manier vanuit Leuth, Kekerdom en Millingen vanuit de Plezenburgsestraat verder naar Beek of Nijmegen te fietsen. Ook richting Zyfflich kan dit pad worden gebruikt door fietsers en wandelaars, waardoor de gevaarlijke oversteek op de Kapitteldijk ter hoogte van De Snap kan worden vermeden. Voor mensen uit Leuth zullen er wel doorsteken gemaakt moeten worden om makkelijker gebruik te kunnen maken van dit fietspad.

Beide voorstellen komen aan de orde in de carrouselvergadering van 25 maart en staan op de agenda voor de gemeenteraad van 1 april.

Meer berichten