Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>(foto: Jannie Schaapman)</p>

(foto: Jannie Schaapman)

(Foto: Jannie Schaapman)

Protestantse gemeente Groesbeek

Vanwege de coronamaatregelen zijn tot nader bericht alle vieringen alleen online mee te vieren: Ga naar de website www.pkn-groesbeek.nl en klik op 'Diensten' en daaronder 'Deze maand'. U ziet daar de link.

Zondag 28 maart, Palmpasen, aanvang 10.00 uur, voorganger: da. Janneke Ruijs

De diaconiecollecte is dan bestemd voor JOP, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse kerk. Digitaal bijdragen op rek.nr. NL 08 INGB 0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Groesbeek o.v.v. JOP

Donderdag 1 april, Witte Donderdag, aanvang 19.30 uur

Meditatief moment met tekst, zang en muziek

Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag, aanvang 19.30 uur

Meditatief moment met tekst, zang en muziek

Zaterdag 3 april, Stille Zaterdag, aanvang 20.30 uur

Meditatief moment met tekst, zang en muziek

Zondag 4 april, 1e Paasdag, Oecumenische Viering, opgenomen door Omroep Berg en Dal. Voorgangers zijn pastoor Aloys van Velthoven en da. Jannke Ruijs.

De uitzending is via de Kabel te zien op Eerste Paasdag om 9.00 uur en wordt om 13.00 uur herhaald. Het kan ook bekeken worden via de website:www.omroepbergendal.nl. Later verschijnt het op de Facebook- en YouTube-pagina van de Omroep. Voor verdere informatie en/of overdenkingen gedurende deze 40-dagentijd zie www.pkn-groesbeek

Meer berichten