Logo gemeentenieuwsonline.nl

Dorpsplatform Overasselt

OVERASSELT - Het Dorpsplatform Overasselt heeft haar jaarvergadering dit jaar digitaal georganiseerd.

Velen hebben gereageerd op de vragen die het bestuur aan de leden wilde stellen.

De eerste vraag: zijn de leden akkoord met deze wijze van (digitaal) vergaderen werd met algemene stemmen met 'ja' beantwoord. Vervolgens vroeg het bestuur akkoord te gaan met vier nieuwe bestuursleden: Angela van der Pijll, Jeroen Huinink, John Linden en Nick Egtberts, allen woonachtig in Overasselt. Inmiddels heeft John om persoonlijke redenen afscheid genomen van het bestuur. Van de respondenten ging 98,5% akkoord met deze benoeming.

In de statuten staat dat het bestuur kan bestaan uit vijf of zeven personen, waarbij het dus nog steeds mogelijk is om aan te sluiten. Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij een van de bestuursleden of via de website van het DPO. Het bestuur is inmiddels met nieuw elan begonnen met het opstellen van hèt Dorpsplan 2.0.

Tot slot werd akkoord gevraagd voor het gevoerde financiële beleid. Ook deze vraag werd met een grote meerderheid met 'ja' beantwoord.

Meer berichten