Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie Groesbeek

Opgeven van intenties: Het verzoek is om voortaan uw misintenties 12 dagen voor verschijnen van de krant in te leveren (vóór maandag 12.00 uur bij ons Parochie centrum).

Overleden: Cornelis Johannes Jacobus Marinus Janssen en Antonius Gradus Donatus Grutters

H.H. COSMAS EN DAMIANUS

Dinsdag 20 april 09.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

Donderdag 22 april 09.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus
Zaterdag 24 april 18.30 uur Gezinsviering Cosmas en Damianus

Zaterdag 24 april 19.00 uur H. Mis Kapel Kloostertuin

Zondag 25 april 10.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

Misintentie; Toon Wollenberg; Wim Sluis en overl. ouders Sluis-Lamers

ST. ANTONIUS BREEDEWEG

Zondag 25 april 09.30 H. Mis

Misintentie: verj. Tieske Ebbers; jaargetijde dhr. Faassen

Misintentie: voor vrede en welzijn van de parochianen

Opgeven van intenties: op zondag en woensdag voor en na de Eucharistieviering of een enveloppe in de bus Sint Antoniusweg 2 met vermelding: Misintentie Breedeweg; naam en telefoonnr. afzender vermelden.

Meer berichten