Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Beeld uit de livestream viering van 2 mei. (foto: PKN Heumen)</p>

Beeld uit de livestream viering van 2 mei. (foto: PKN Heumen)

(Foto: PKN Heumen)

Livestream kerkdiensten vanuit de Joriskerk in Heumen

HEUMEN - Iedere zondag is er een viering in de oude Joriskerk van Heumen. Tot ten minste 16 mei zijn deze vieringen uitsluitend online te volgen op www.pknheumen.nl. De livestream start iedere zondag om 9.55 uur.

Wel zijn er weer voorzangers van de cantorij die de liederen in de kerkdiensten zingen. De kerkenraad hoopt dat het mogelijk is om vanaf Pinksteren weer met een aantal mensen in de kerk samen te kunnen zijn. Houdt u hierover de website in de gaten.

Zondag 9 mei
Voorganger is ds. D.F. Blom uit Cuijk. De eerste collecte is voor Steunfonds Het Vakantiebureau, de tweede voor de Diaconie.

Zondag 16 mei
Voorganger is ds. H.T. Kroesbergen. De eerste collecte is voor stichting Het Kruispunt, de tweede voor de Diaconie.

Collecte
Nu er kerkdiensten zijn zonder dat u in de kerk aanwezig kunt zijn, kunt u uw gift geven via rekeningnummer NL16 INGB 0000 9047 42 van de Diaconie met vermelding van het collectedoel.

Contact en voorbeden
Voor contact met de predikant kunt u ds. Hermen Kroesbergen mailen via predikant@pknheumen.nl. Voorbeden kunt u ook via e-mail aan de predikant doorgeven. Op de website vindt u meer contactgegevens.

Meer berichten