Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto:

Jeugd dreigt te gronde te gaan

GROESBEEK - Onder de bovenstaande alarmerende kop besteedt het dagblad De Tijd op 29 juni 1948 aandacht aan het door de oorlog getroffen Groesbeek: ‘Maandenlang beukte de helse oorlogsmachine op dit vriendelijke dorp. De bevolking werd verjaagd en raakte verspreid, door heel westelijk Duitsland tot Thüringen toe, door België tot aan de Franse grens en door bevrijd en bezet Nederland’. (…)

Door Gerrie Driessen,

Heemkundekring Groesbeek

Na bovenstaande inleiding wordt de lezer meegenomen naar de omstandigheden waarin de jeugd moet leven. (…): ‘Hoe triest is de aanblik van de Groesbeekse jeugd, wanneer zij zich vermaakt op de puinhopen van de kapot geschoten gebouwen en haar spel speelt in granaattrechters of met oorlogstuig. Hoe troosteloos zijn de avonden, wanneer deze jeugd in muffe bedjes wordt opgeborgen, jongens en meisjes bij elkaar in veel te kleine ruimten van duffe noodwoningen, hoe erbarmelijk is het tenslotte, deze jeugd te zien verworden door de demoraliserende nasleep van een gruwelijke oorlog, deze jeugd te zien ondergaan in de ellende van een geestelijk volkomen uit het gareel gerukte bevolking. De Groesbeekse jeugd had geleerd zichzelf te behelpen en behielp zichzelf. Indien niet rechtmatig, dan onrechtmatig. Het was een geschonden jeugd die terugkeerde. Dan is er nog het onrechtmatig avontuur van een weelderige smokkel, dat de kinderen al vroeg wordt geleerd. De jeugdbeweging (Verkenners en Gidsen) wist enkele tientallen kinderen te grijpen. Deze beweging werd geholpen met een klein clubgebouw. Maar er zwerven nog duizenden kinderen in Groesbeek rond, kinderen aan wie het bederf reeds knaagt, kinderen op wie de enkele geestelijke geen vat kunnen krijgen. In Groesbeek is hulp nodig en wel onmiddellijk. (…) De geestelijkheid gelooft het jeugdprobleem te kunnen oplossen door een groot verenigingsgebouw, waarin de jeugd kan worden ondergebracht en worden bezig gehouden door afwisselende programma’s’. (…) Tot zover het artikel, dat in zijn geheel te lezen is in: ‘Groesbeek 1945-1950. Het dorp der verwoesting herrijst’, blz. 248 -250. Het verlangde verenigingsgebouw overigens werd pas in november 1958 geopend. Het betreft het Parochiehuis aan de Dorpstraat, dat in 1972 werd verbouwd tot apotheek en in 2008 werd gesloopt voor de bouw van Residentie De Weem.

Meer berichten