Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Fragment van monument ter nagedachtenis aan Lodewijk en Hendrik van Nassau, in 1574 gesneuveld in de Slag op de Mookerhei. (foto: Fragment livestream PKN Heumen)</p>

Fragment van monument ter nagedachtenis aan Lodewijk en Hendrik van Nassau, in 1574 gesneuveld in de Slag op de Mookerhei. (foto: Fragment livestream PKN Heumen)

(Foto: Fragment livestream PKN Heumen)

Kerkdiensten Joriskerk in Heumen via livestream

HEUMEN - Iedere zondag is er een viering in de historische Joriskerk van Heumen. De livestream start iedere zondag om 9.55 uur. Vanaf de startpagina van www.pknheumen.nl kunt u de viering bekijken.Op het moment dat deze krant sluit heeft de kerkenraad nog geen besluit genomen over het bezoeken van kerkdiensten. Na de persconferentie op dinsdag vergadert de kerkenraad hierover. Houdt u de website in de gaten voor actuele informatie. Net als vorige week zijn er wel voorzangers. Op zondag 9 mei was er een storing in het geluid tijdens de viering. Hieraan wordt gewerkt en we hopen dat dit nu opgelost is.Zondag 16 mei
Voorganger is ds. H.T. Kroesbergen. De eerste collecte is voor Stichting Het Kruispunt, de tweede voor de Diaconie.

Pinksteren: zondag 23 mei
Voorganger is eveneens ds. H.T. Kroesbergen. De collectedoelen zijn gelijk aan 16 mei.

Collecte
Nu er kerkdiensten zijn zonder dat u in de kerk aanwezig kunt zijn, kunt u uw gift geven via rekeningnummer NL16 INGB 0000 9047 42 van de Diaconie met vermelding van het collectedoel.

Contact en voorbeden
Voor contact met de predikant kunt u ds. Hermen Kroesbergen mailen via predikant@pknheumen.nl. Voorbeden kunt u ook via e-mail aan de predikant doorgeven. Op de website vindt u meer contactgegevens.

Meer berichten