Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>(foto: Joop Verstraaten)</p>

(foto: Joop Verstraaten)

(Foto: Joop Verstraaten)

Varkenshouderij maakt plaats voor twee vrijstaande woningen

GROESBEEK – De varkenshouderij van de familie Cillessen aan de Hogewaldseweg 22/24 gaat als het aan het college ligt de varkensstallen slopen en mag daarvoor twee vrijstaande woningen bouwen.

Het college is in principe akkoord met de realisatie van de twee vrijstaande woningen na beëindiging van het intensieve agrarische bedrijf en de sloop van alle agrarische bedrijfsbebouwing. Er wordt voldoende gesloopt volgens het college. De bestaande bedrijfswoningen worden tegelijkertijd omgezet naar burgerwoningen. Het plan zorgt voor een ruimtelijke verbetering alsmede een verbetering van de luchtkwaliteit voor de omgeving en omwonenden. Daarnaast heeft de beëindiging van het agrarisch bedrijf een positieve bijdrage voor het natuurgebied De Bruuk, dat 850 meter vanaf het bedrijf is gesitueerd. De Bruuk is zeer gevoelig voor stikstofdepositie en verlangt dus een goede luchtkwaliteit. Ook de bedrijven in de omgeving worden niet beperkt in hun bedrijfsvoering.

De buren, het naastgelegen pluimveebedrijf en het tegenover gelegen bedrijf staan positief tegenover de plannen van de familie Cillessen. Voor de twee vrijstaande woningen is er sprake van een aanvaardbaar woon en leefklimaat. Er moet nog onderzoek worden gedaan naar de geitenhouderij aan de Ketelstraat, die mogelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dit zal worden onderbouwd in het bestemmingsplan. Voor de hobby van de eigenaar wordt toestemming verleend voor de bouw van een bijgebouw voor de opslag en reparatie van campers. Overigens moeten de twee nieuwe woningen duurzaam worden gerealiseerd.

Meer berichten